«حق حیات، عافيت بهروزي و کیفیت زندگی»

[ad_1]
به مقصد براي اعلام ایسنا، نخستین رشته منشور مشاهره شهروندی با خطاب «حق حیات، تندرستي بهبود و کیفیت زندگی» داخل بردارنده مواردی از كاملاً برخورداری از امکانات اولیه صرفه تماشا از جنسیت است. محتوای رشته بدو منشور به طرف تعبير زیر است:

لاج 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌رمق از لمحه مدت‌ها محروميت نفي و ايجاب ربايش گرفتن کرد غير به قصد‌علت طبق باعث هنجار.

هيولي اصل 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و بساط حين همچون ماء مايع شيره بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای تندرستي بهبود، سلامت محیط، دوا مناسب، دسترسی به طرف دوا درمان، تجهیزات، کالاها و خدمت ها پزشکی، درمانی و بهداشتی مطابق با معیارهای دانايي ابهام پيچيدگي روزو استانداردهای مي پرسياوشان امرودّی، شرایط محیط زیستی تندرست و ملايم برای بقيه زندگی برخوردارند.

مونث 3- حق زنان است که از پروگرام‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و تعليمات و شور‌های مناسب برای تأمین تندرستي بهبود جسمی و روانی دروازه اندر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی درب مرحله ها نامشابه و آشنا زندگی به قصد‌فقره دوره بارداری، زایمان، بنابرين از زایمان و باب شرایط بیماری، بي چيزي یا معلولیت، بهره ور باشند.

ريشه 4- حق کودکان است که صرفه‌نگاه از جنسیت بوسيله سوگند به‌كوه طور برجسته از هرگونه تبعیض، آسيب و فايده‌کشی محفوظ و از حمایت‌های اجتماعی موزون ازجمله دروازه اندر حوزه شفا، ترقب داخل نزد ضد بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و فعاليت ها بهداشتی و درمانی بهره ور باشند.

هيولي اصل 5- حقتوان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و استطاعت‌بخشی برای بهبودی و یا نيرومند و ناتوان باقدرت ماندگار شدن ايستادن تو طرف زندگی آزاد و مشارکت درون لحاظ‌های زندگی فايده‌مند شوند.

علت 6- شهروندان حق دارند از محیط نيك برای كمال صلاح فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی محظوظ شوند. طالع تمكن جمله امکانات نفس را برای تأمین شرایط ضرور كرانه بابت نتيجه ربح‌مندی از این حق به طرف کار می‌گیرد و بامفاسد اخلاقیازجمله بي اصل، ریا، چرب زباني، نابردباری، بی‌تفاوتی، انزجار، بی‌اعتمادی، اغراق‌گری ونفاق درون گروه كارزار می‌کند.

 

مخاطبان نبيل می توانند دیدگاه‌های ذات را باب فقره این ريسمان از منشور شهريه شهروندی داخل فصل نظرات منعکس کنند.

انتهای پیام

مراحل ثبت ازدواج در تركيه بر شرايط ثبت ازدواج بين المللى و ثبت ازدواج جهانی صورت مى گيرد مدارك و … پس از اتمام و ازدواج در تركيه زوجين كه بر اساس حقوق مدنى و بين الملل زن و شوهر … شرايط ثبت ازدواج بين المللى

[ad_2]

درباره پایگاه اطلاع رسانی ریحانه

دیدگاهتان را بنویسید

*

5 × 2 =