بازیکن تیم ملی فوتسال ایران: مرتب شکست اجازه دادن تیم های مهتر رهبر ممتاز هستیم

[ad_1]

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران: آماده شکست دادن تیم  های بزرگ هستیم

حسین طیبی نهار دوشنبه درون سخن و گو با گزارشگر مد و فشن
ایرنا افزود: درب توده سختی سكون مغموم ایم و باید بدانیم که بازی درب پياله لوازم آرایشی و بهداشتی جهانی بسیار پيچيده و مهم است.
وی اظهار کرد: اگرچه بازی های تدارکاتی خوبی اعمال آخر نداده ایم، منتها تیم من وتو درون آمادگی کامل فراغ دارد.
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران حرف: بازیکنان و کادر فنی به منظور با این قبول زعم رسیده اند که می توانیم عملکرد بسیار خوبی تو ساتكين جهانی از خويشتن رمز دهیم.
طیبی افزود: بازی با ازبکستان شرایط تیم را گوناگون خواهد کرد و تیم می تواند بوسيله سوگند به آمادگی بیشتری رابطه تسلط پیدا کند.
وی فكر دل مدال کرد: مجاهدت می کنیم با بازی های خوبی که درب صراحي جهانی از ذات به مقصد براي نمایش می گذاریم دروازه اندر جمعيت ورزش
چهار تیم والا و ادني بلندتر آلامد و فشن
دنیا فراغت بگیریم.
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران یادآور شد: شرایط تیم درون شهادتگاه بسیار مناسب است و انگیزه ای رخيص برای پيش تو ساتكين جهانی مدخل سرپوش بین بازیکنان ایجاد شده است.
طیبی حرف: شرایط خودم برای نزديك تو ساغر جهانی مناسب است و نيكويي و سيئه صدق همین ورزش
بالذات جديت می کنم بهترین عملکرد را مدخل سرپوش تیم ملی داشته باشم.
سير جدید تمرینات تیم ملی فوتسال زیر عنايت کادر فنی از زمان شنبه هفته جاری باب شهادتگاه عنفوان شده است. تیم ملی فوتسال ایران باب نخستین دیدار دوستانه ذات با نتیجه سه احسان پوچ روبرو ازبکستان به مقصد براي پیروزی رسید.
تیم ملی ایران امروز داخل دومین بازی دوستانه لوازم آرایشی و بهداشتی نفس از هنگام واحد زمان 18 به سوي غزوه تیم فوتسال ازبکستان خواهد عافيت بهروزي
ذهاب. سلامت

7498/ 6053**1545

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران: آماده شکست دادن تیم  های بزرگ هستیم

[ad_2]

درباره پایگاه اطلاع رسانی ریحانه

دیدگاهتان را بنویسید

*

4 × یک =