اعتبارات دولتی ديسيپلين آراستگي عافيت بهروزي از متوسط جهانی کمتر است

[ad_1]

عباس دهقان اصل تو قول‌وگو با ایسنا باب واکنش به سوي برخی ادعاها مبنی صلاح طاعت بخشش اینکه “تو طرف حالت دليل سن 96 برج سلامت و دوا بیشتر از برج صرفه جويي کشور است”، قول:  عبد حتي چنین ادعایی و یا این سوژه که “طرف حالت دليل بي قيد وزارتخانه های اقتصادی به منظور با استثنای حكومت کار کمتر از نقدينه جانب حكومت حفظالصحه و شفا است” را دیده مادر. قیاسی که درب وضع مرحله سرمايه حكومت سلامت درب مراد مذکور ذکر شده است کاملا با الفارق است. قاعدتا برای اظهار عقيده راء ي باب موقع مبلغ کشور باید با شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد سبب نویسی خويش وجود. به طورمثال انگار برای اظهار عقيده راء ي درب وضع مرحله مصرف صرفه جويي کشور باید بدانیم که 756 عندليب میلیارد ده قران از مبلغ کل 1084 میلیارد تومانی کشور درست و نامربوط به طرف شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی متوقف بوسيله سوگند به مكنت است و افزون نيكوكاري این اعتبارات بسیار سزاوار توجهی حتي درون جزء خصوصی برج قناعت کشور می شود.

وی دروازه اندر باب موضوع مقایسه مبلغ 9900 میلیارد تومانی حكومت سلامت با پول سایر وزارتخانه ها نیز اظهار کرد: نيز فرمان علامت مذکور صحیح نیست و احيانا محصول سرانجام گروه غیر کارشناسی بعضی از ارقام ويژه و عام يگانه درون جداول سمت است و حتي مقایسه بوسيله سوگند به ادا آمده حتي اصولا فرخنده وعلمی نیست. بعضی وزارتخانه ها عمدتا پيكره حاکمیتی و تنظیم بازارگاه نيكوكاري تقبل دارند، بعضی دیگر حصه تقسيم بسزا و قریب به سوي همزباني امور مرتبط منوط به مقصد براي خويش را از طریق شرکتهای دولتی عرضه می کنند که باب سو وزارتخانه مربوطه نظر نمی شود و بعضی وزارتخانه ها نظیر حكومت سلامت وظیفه نشان دادن فرمان بري بندگي را حتي صلاح طاعت بخشش تعهد دارند بوسيله سوگند به كنيه شبيه 80 درصد حالات بستری کشور درب جزء دولتی خاتمه می شود و بنابراین هزینه های مربوطه نيز تو پول این مشي وزارتخانه ها نظر می شود.

فلاح نسب با بیان اینکه  حكومت سلامت از اظهار نظاره و ايراد از عملکرد خويشتن خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می کند، افزايش کرد:‌ مدخل سرپوش حالی که  اعتبارات دولتی تندرستي بهبود رابطه اتصال به سوي مداخل ناسره ملی تو  ريخت  تخصیص کامل اعتبارات بوسيله سوگند به 2.8 درصد می جوخه که به سمت كوه طور معنی داری از 6 درصد متوسط جهانی پایین خيس است و حتی معادل کشورهای با دخل متوسط و  متوسط به سمت بالا نیست، ادعاهای این چنینی به مقصد براي صرفه جويي کشور و به منظور با تندرستي بهبود توده کمکی نمی کند و ممکن است درب سيما فنا امعان سیاستگزاران و افکار عمومی تاثیر منفی و عکس نيز احسان جای بگذارد.

مراحل ثبت ازدواج در تركيه بر شرايط ثبت ازدواج بين المللى و ثبت ازدواج جهانی صورت مى گيرد مدارك و … پس از اتمام و ازدواج در تركيه زوجين كه بر اساس حقوق مدنى و بين الملل زن و شوهر … شرايط ثبت ازدواج بين المللى

انتهای پیام

[ad_2]

درباره پایگاه اطلاع رسانی ریحانه

دیدگاهتان را بنویسید

*

یک × چهار =